SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Utbynäs Sportklubb
Utveckling, Samhörighet och Kamratskap
Årsmöte 2024
2024-03-10 20:50

Hej kära medlemmar!

Nu är det dags för årsmöte för Utbynäs SK.

Dagordningen infogas nedan, och övriga handlingar kommer finnas tillgängliga enligt informationen i kallelsen.

 

Väl mött, hälsningar styrelsen

 

Årsmöte Utbynäs SK

Anmälan sker till styrelsemailen på styrelsen@utbynassk.se

Plats: Klubbstugan (Lemmingsgatan 5)

Tid: 10/4 kl. 19.00. Det bjuds på fika och kaffe från 18.30.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motion inlämnas till styrelsen senast 27/3.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning 1, 2, 3 för en tid av 1 år; d) 2 revisorer jämte och 1 suppleanter för en tid av 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  4. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
  5. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 13. Beslut om val av person/personer som skall företräda föreningen i samtliga angelägenheter vid ingående av avtal om produkter och tjänster samt förfoga över föreningens engagemang hos bank samt underteckna erforderliga handlingar.
 14. Justerade stadgar, hålls tillgängliga med övriga handlingar, för beslut. Krävs ett ytterligare årsmöte för att fastställa.
 15. Övriga frågor.
 
Utbynäs Sportklubb
 
Våra Huvud Sponsorer
VÅRA SKYLT/FLAGG SPONSORER
Samarbeten